Kategoriarkiv: Bygg

Byggföretag i Malmö & Skåne

Att ta sig runt i samhället
Vi utsätts alla för mycket stress nuförtiden. Man ska balansera både familje, privat och arbetsliv och gärna hålla på med spännande fritidsaktiviteter och hobbys. Utöver detta kommer den aldrig sinande strömmen av hushållssysslor som aldrig vill ta slut. På grund av alla olika slags aktiviteter som givetvis inte är på samma plats har vi behov av transport mellan dem. Transportförutsättningar ser olika ut beroende på livs- och boendesituation. Har man lyckan att bo i någon av Sveriges största städer, exempelvis Malmö, har man möjligheten att nyttja en väl utbyggd kollektivtrafik med goda förbindelser till i stort sett resten av hela landet. Kollektivtrafik är ett samlingsnamn för transporter som i olika verksamhetsformer erbjuds till allmänheten. Fördelen med att göra det aktiva valet att resa kollektivt istället för i egen regi är att det är enormt mycket mer kostnadseffektivt, särskilt på lång sikt. Kollektivtrafikens olika transporteringsformer utgörs av busslinjetrafik, tågtrafik, taxibilstrafik och i större städer även tunnelbanetrafik.

De i särklass billigaste formerna är tåg, tunnelbane och busstrafik, medan taxibilstrafiken otvivelaktigt är oslagbar när det kommer till komfort och läglighet. Även om kollektivtrafiken har många fördelar i jämförelse med privata bilresor, inte minst kostnadsmässiga och miljömässiga, är det tyvärr på det viset att det inte är optimerat i alla delar av landet. Även om urbaniseringen ständigt når nya höjder finns det fortfarande en hel del människor som bor på så avskilda orter och platser att kollektivtrafik där inte är lönsam. Detta leder till att det inte finns något annat alternativ för de boende än att åtminstone delvis köra bil för att ta sig runt. Busslinjetrafiken är den form som har mest hållplatser och är det mest framkomliga transportsättet efter bilen, då det utnyttjar samma vägnät. Bussverksamheten i kollektiv regi är uppdelat i både kommunal verksamhet och privata bussföretag. Det är inte ovanligt att de privata bussföretagen blir anlitade av kommunen för att bedriva kommunal linjetrafik, i de fall det innebär kostnadsmässiga fördelar.

Bussföretags olika verksamhetsformer
Bussföretag är givetvis inte begränsade till att köra kollektivtrafik åt Sveriges kommuner. Det finns stor efterfrågan från skolor, organisationer och privata researrangörer att anlita bussföretagen för att köra till en mängd olika orter dit man behöver åka, både inom landets gränser och utanför. Det kan innebära allt från en skolresa till Liseberg till ett företagsseminarie för samtliga anställda. Fördelarna att hyra en buss istället för att samtliga ska ta sig till destinationen på egen hand är både kostnadsmässiga och miljömässiga, även om det föga förvånande är de kostnadsmässiga fördelarna man som företag och skolor vill komma åt. Nackdelarna med bussåkning kan vara att det är mindre bekvämt än om man kör bil på egen hand, men dagens bussföretag har komfort som ett av sina mål för att kunna erbjuda kunderna tjänster av hög kvalitet och utgöra ett attraktivt resealternativ. Bussföretagen ser olika ut i storlek beroende på hur man valt att nischa verksamheten. De mindre aktörerna har oftast endast en eller ett fåtal bussar i drift och har sin primära inriktning mot enskilda resor till destinationer per kundens beställning. Dessa bussföretag utgörs alltså av småföretagare. Större företag i branschen väljer vanligtvis att delvis genomföra privata resor mot beställning vid sidan av större verksamhet i form av kommunala kollektivtrafikresor, exempelvis i Skåne. Inte sällan utökar dessa större företag sin busspark efter att man vunnit ett större kontrakt, då det skulle vara oeffektivt rent kostnadsmässigt att ha icke belagda bussar. För att vinna kommunala kontrakt måste privata företag delta i offentliga upphandlingar, som innebär att kommunen annonserar ut det aktuella uppdraget tillsammans med krav som ska uppfyllas. Leverantörerna får i nästa skede lämna separata anbud och det bolag som lägger det lägsta vinner kontraktet.