Företagsjulklappar

Jobbet är en viktig del i våra liv. Till att börja med är det jobbet som bidrar till att vi får struktur i vardagen. Forskning har sedan länge visat oss att vi människor framförallt behöver någon form av sysselsättning som vi anser är meningsfull för att vi ska må bra. Givetvis är det sociala umgänget och att bilda familj de mest primära drivkrafterna men en meningsfull sysselsättning fungerar som kittet som håller de olika delarna av våra liv samman. De flesta av oss har någon gång varit arbetslösa under åtminstone en inte alltför kort period. Känslan av att inte ha något vettigt att göra är jobbig i sig själv, utan att man tar hänsyn till de uppenbara problemen med den uteblivna inkomsten som vi så väl behöver. I Sverige har vi förvånansvärt väl utvecklade sociala skyddsnät om man jämför med andra länder, och att vara arbetslös här är därför inte så illa som det hade kunnat vara. Det innebär däremot ett utanförskap trots att den ekonomiska biten inte lider extremt mycket. Vi människor är ganska smarta då vi byggt hela samhället på att människor ska ha drivkrafter att arbeta och bidra till samhället samtidigt som man får pengar att bygga upp sitt liv och självförverkligande i utbyte.

Längre tillbaka i historien hade man dock inte riktigt denna synvinkel på arbetets roll i samhället. Då var det uteslutande pengarna som var drivkraften till varför man gick till jobbet och arbetsvillkoren var i jämförelse med dagens läge riktigt dåliga. Motivationen var helt enkelt att man inte hade råd att överleva om man inte gick till jobbet, hur usla villkor det än var och hur mycket man av denna anledning vantrivdes. Idag är vi klokare och vet att arbetsvillkoren har stor inverkan på effektiviteten och kompetensen hos anställda. Upptäckten av detta fenomen gjordes i England då man som ett experiment satte in bra belysning i fabrikerna. Resultatet blev att produktiviteten i fabrikerna ökade drastiskt. Då företagsägare ständigt är ute efter att skapa så mycket värde som möjligt var detta bara början på utvecklingen. Fenomenet spred sig över världen och företag gick allt längre i sina ansträngningar att förbättra villkoren för sina anställda då man insåg att det var en så kallad win-win situation, det vill säga att både arbetarna och företaget själva tjänade på det i längden.

Idag är bra anställningsvillkor lagstiftat och något som vi därför tar som en självklarhet. Arbetsgivare är dock ofta måna om att visa sin uppskattning för personalens arbete även numera. Dels handlar det om att man vill stärka lagkänslan och den allmänna trivseln på arbetsplatsen, men även för att man önskar motivera de anställda till lojalitet och att anstränga sig mer på jobbet. Dagens lagstiftning tillåter dock inte att man gör detta hursomhelst. Vissa personalförmåner måste förmånsbeskattas, och andra gåvor anses inte vara okej för att det kan ses som muta, särskilt i offentlig verksamhet där anställda med relativt låg ersättning kan sitta på mycket makt. Det som därför är vanligt är att man som företag ger företagsjulklappar till de anställda. Ofta är en företagsjulklapp ett objekt av mindre värde men som uppskattas av den anställde. Butiker ger oftast något från det egna sortimentet eller helt enkelt låter de anställda välja ut något av förvalda alternativ. Sysslar man som företag med något annat finns det dock kanske inte direkt något från den egna verksamheten som lämpar sig som företagsjulklapp. Det gär dock inget då det finns leverantörer och grossister som specialiserat sig just på företagsjulklappar. Affärsidén är helt enkelt att köpa in produkter som kan tänkas vara relevant som företagsjulklappar och marknadsföra dessa till kundföretag när juletiden närmar sig.